Főoldal /

Adatvédelmi és jogi nyilatkozat

A www.elso1000nap.hu jogi nyilatkozata 

1. Személyes adatok kezelése

 

A Splendiea Communications Kft., mint a www.elso1000nap.hu honlapot üzemeltető társaság, elkötelezett felhasználói és vásárlói személyes adatainak védelme iránt, ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, illetve felhasználása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, , valamint minden egyéb vonatkozó jogszabály és nemzetközi ajánlás rendelkezéseit figyelembe véve járjon el.

 

Ezúton nyújtunk tájékoztatást az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedésekről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

A Splendidea Communications Kft.  weboldalain a felhasználó személyes információk megadása nélkül böngészhet. Bizonyos szolgáltatások és funkciók igénybevétele szükségessé teszi személyes adatok megadását illetve, hogy hozzájárulj személyes adataidnak a lenti célok érdekében történő kezeléséhez. Ezen adatok egy részének megadása feltétele adott funkciók elérésének, mivel ezek működtetéséhez szükségesek személyes adatok. Az adatok másik részének megadása nem feltétele adott funkciók igénybevételének, ezeket a Splendidea Communications Kft. csupán statisztikai összesítés céljaira illetve az általa nyújtott szolgáltatások és funkciók testre szabásához, jobbá tételéhez használja fel.

 

Személyes adat kizárólag akkor kezelhető, ha ahhoz az önkéntesen hozzájárultál. Ágy adataidnak jelen szabályzat szerinti kezelése a Te hozzájárulásodon alapul. Amennyiben tehát nem szeretnéd megadni személyes adatait, illetve nem szeretnél hozzájárulni azok kezeléséhez, akkor az adatszolgáltatást, illetve a hozzájárulást megtagadhatod, jóllehet azonosításra alkalmas adatok hiányában nem áll módunkban biztosítani a honlap ezen alapuló funkcióit. A 16. életévét be nem töltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges.

 

Az adatokat a honlapon elérhető funkciók működtetése, (direkt) marketing tevékenység, marketing célú adatbázis építés, nyereményjátékok, valamint piackutatás céljára használjuk fel. Ezek a célok részletesen az alábbiak:

 

 

Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig, illetve amíg nem kéred a honlapon történő regisztrációd (felhasználói fiókod) törlését; és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.

 

A Splendidea Communications Kft. a következő személyes adatokat gyűjti, melyeket Á–NKÉNTESEN adsz meg részünkre, a számodra nyújtott szolgáltatások biztosításához és működtetéséhez:

 

 

2. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó

 

 

A személyes adatok kezelője:
Splendidea Communications Kft.; 1082 Budapest, Futó utca 47-53.
Elérhetőség: elso1000nap@flowpr.hu

 

 

 

Adatfeldolgozó a Splendidea Communications Kft. megbízásából az adatkezeléshez kapcsolódó technikai műveleteket végez, és az adatokat tárolja : 
Splendidea Communications Kft.; 1082 Budapest, Futó utca 47-53.
Elérhetőség: elso1000nap@flowpr.hu

 

 

 

Adatkezelési azonosító: igénylés alatt.
A beérkezett adatokat az az adatkezelő és az adatfeldolgozók bizalmasan kezelik, azokat nem adják át harmadik fél részére.

 

 

 

 

3. Adatbiztonság

 

A fentiek szerinti adatkezelés során tudomásunkra jutó adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, és minden jogszerű eszközzel törekszünk védeni azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

4. Adattovábbítás

 

Harmadik személy részére csak az alább szereplő szigorúan korlátozott körülmények között kerülhet sor adataid továbbítására:

 

 

5. Jogaid érvényítése, adattörlési és módosítási kérelmek

 

Tájékoztatást kérhetsz tőlünk az általunk, valamint adatfedolgozónk által kezelt, illetve feldolgozott személyes adataidról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az előbbiek tekintetében a tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül rendelkezésedre bocsátjuk.

 

 
 

 

Kérheted továbbá személyes adataid helyesbítését, valamint törlését vagy zárolását az alábbi címünkre küldött nyilatkozattal: elso1000nap@flowpr.hu vagy Splendidea Communications Kft. 1082 Budapest, Futó utca 47-53. A törlésre, zárolásra vagy módosításra irányuló kéréseknek a részünkre történő beérkezést követően haladéktalanul, legfeljebb 72 órán belül eleget teszünk.

 

 

 

 

Tiltakozhatsz személyes adataid kezelése ellen,
a)ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
b)ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés céljára történik.
A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről írásban tájékoztunk. Ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk.
Ha döntésünkkel nem értesz egyet, illetve ha a válaszadási határidőt elmulasztjuk, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhatsz.

 

 

 

 

A személyes adataid védelmével kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.), továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhatsz.

 

Az e pontban foglalt jogaid a következő kivételes esetekben törvényi rendelkezés alapján korlátozhatóak: az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati, gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá a Te saját jogaid vagy mások jogainak védelme érdekében.

 

 

 

6. Kiskorúak személyes adatainak kezelése

 

A  Splendidea Communications Kft. kiskorúak adatait csak és kizárólag az édesanyáknak/gondviselőknek nyújtott szolgáltatások érdekében tárolja és kiskorúak részére nem küldd közvetlen ajánlatot, marketing aktivitásai csak és kizárólag a gondviselők/édesanyák felé irányulnak.

 

 

 

7. Cookie-k

 

A honlap egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű adatfileokat helyezünk el a számítógépenden („cookie”), amennyiben ezt a böngészőben engedélyezed. Az engedély megadására szükség van a honlap egyes funkcióinak működtetéséhez. A cookie-k elhelyezéséről nem kapsz külön értesítést. A cookie-k kizárólag a felhasználók személyhez nem köthető, nem személy szerinti, hanem csupán technikai azonosításának megkönnyítését, a honlap fejlesztés elősegítését, statisztikai célokat, valamint azt szolgálják, hogy adott felhasználó a honlap funkcióit könnyebben tudja működtetni.

 

A cookie-k révén szerzett információkat kizárólag az adatkezelő és adatfeldolgozó kezeli és ezeket kizárólag a weboldal szolgáltatásainak testre szabásához illetve jobbításához használjuk fel.

 

A cookie-k révén a következő adatokat gyűjthetjük:

 

 

 

 

8. IP címek

 

Az IP cím egy egyedi szám, amely lehetővé teszi a látogató internethez való kapcsolódásának észlelését, a számítógép azonosítását. A honlapra való belépéssel a felhasználó számítógépének IP címét a honlap rögzíti és meghatározott ideig tárolja statisztikai célok, honlap fejlesztés érdekében.

 

9. HÁrlevelek

 

A honlapon történő regisztrációval és a regisztráció során adott előzetes, kifejezett adatkezelési hozzájárulásoddal automatikusan hozzájárulsz hírleveleink fogadásához, illetve hogy részedre postai küldeményt küldjünk. A Uniomedia Zrt. hírleveleit információk, tanácsadó tartalmak eljuttatására illetve közvetlen ajánlatok eljuttatására használja. A hírlevelekről bármikor leiratkozhatsz elso1000nap@flowpr.hu vagy Splendidea Communications Kft. 1082 Budapest, Futó utca 47-53. Címre küldött erre vonatkozó kéréseddel.

 

 

 

10. Jogi nyilatkozat

 

Az elso1000nap.hu honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat a Splendidea Communications Kft. kizárólag tájékoztatás céljából teszi közé. A honlapon megjelenített védjegyek és lógók, valamint az elérhető információk és egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok gyakorlása kizárólag a Splendidea Communications Kft.-t illetik meg, partnerlogok tekintetében a partnerek felhatalmazták az Splendidea Communications Kft.-t a logok megjelenítésére.

 

A honlapon elérhető védjegyeket, lógókat, információkat a Splendidea Communications Kft. kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személy a jelen honlap céljától eltérően semmilyen módon és jogcímen nem használhatja, nem másolhatja, nem terjesztheti, és nem teheti közzé. A Splendidea Communications Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos ezen honlaphoz bármilyen kapcsolást (linket) létrehozni. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

 

A Splendidea Communications Kft. hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználó az információkat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára, számítógépre letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa. Ezen felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.

 

Amennyiben a honlapon a Splendidea Communications Kft. jóváhagyásától és szándékától- függetlenül bármilyen módosítás történik, a Splendidea Communications Kft. semmilyen felelősséget nem vállal a felhasználó képernyőjén megjelenített weboldal pontosságára, megbízhatóságára, vagy tartalmára vonatkozóan.

 

A Splendidea Communications Kft. fenntartja a jogot a honlapon megjelenített tartalmak módosítására, továbbá elérhetőségük megszüntetésére.

 

A Splendidea Communications Kft. nem garantálja a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét, és ebből eredő bármilyen kárért semmilyen felelősséget nem vállal..

 

A honlap, illetve az ott megjelenő információk, dokumentációk hozzáféréséből, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért, veszteségért a felelősséget a Uniomedia Zrt. kizárja.

 

A Splendidea Communications Kft. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, vagy publikált anyagokért, melyekhez a Uniomedia Zrt. weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

 

Amennyiben a felhasználó írásos anyagot bocsát a Splendidea Communications Kft. rendelkezésére, a felhasználó elismeri, hogy az alkalmas a nyilvánosságra-hozatalra, és elfogadja, hogy a Splendidea Communications Kft. azt - minden felelősségvállalás nélkül - közzéteheti, tartalmát részben vagy egészben a szerzői minőség feltüntetésével felhasználhatja. A felhasználó ezzel azt is vállalja, hogy a rendelkezésre bocsátott dokumentum, tartalom nem sérti harmadik személy hozzá fűződő, szerzői, illetve egyéb jogait, és azokkal kapcsolatban nem kezdeményez a Splendidea Communications Kft. ellen jogi eljárást, nem terjeszt elő semmilyen követelést, illetve igényérvényesítést, továbbá harmadik fél igényérvényesítése esetén kártalanítja a Splendidea Communications Kft.

 

A Splendidea Communications Kft. egyes weboldalai a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is előírhatnak, így a mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.

 

11. Felelősség kizárása

 

Folyamatosan ellenőrizzük, frissítjük a honlapon megjelenő tartalmakat, és törekszünk arra, hogy azon mind technikailag, mind a tények szempontjából pontos, helytálló, aktuális információ legyen, és bár a weboldalunkon megjelenített bármilyen információ és tartalmak közzétételekor a lehető legnagyobb körültekintéssel járunk el, kizárunk minden felelősséget az esetlegesen hibás, téves, nem napra kész közlésekből eredő bármilyen következményekért, károkért, így különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben:.

 

Kizárjuk felelősséget a honlapon megjelenő információk, tanácsok, hiperhivatkozások, valamint azon információk tekintetében, amelyeket a honlapot kiszolgáló szervereken kívül más szerverek tartalmaznak.Kizárjuk továbbá a felelősséget ahonlapon megjelenített információk, illetve a honlapon található hiperhivatkozások által megjelenített információk bármilyen felhasználása által okozott károk tekintetében is.

 

Bár Splendidea Communications Kft. megtesz minden ésszerű óvintézkedést a számítógépes vírusok és más rosszindulatú programok ellen a honlapon, felelősséget nem vállalunk semmilyen ezekből eredő károkért.

 

A honlapon külső linkek, úgynevezett hiperhivatkozások találhatók, azonban az ezek segítségével elérhető tartalmak pontosságáért, helytállóságáért, aktualitásáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállalunk, ezekre a jelen adatvédelmi tájékoztató hatálya nem terjed ki. Ezért, amikor elhagyod a honlapot, kérjük, tájékozódj és olvasd el minden más honlap adatvédelmi nyilatkozatát, amely személyazonosítására alkalmas adatokat gyűjt!

 

12. Egészségügyi felelősség kizárása

 

Az elso1000nap.hu honlap tartalma, az elektronikus vagy postai úton küldött tájékoztatók nem helyettesítik az orvosi tanácsadást. A Splendidea Communications Kft. (elektronikus vagy postai hírleveleit nem szánja és nem is tekintenti orvosi tanácsnak diagnózisnak vagy kezelésnek. Az összes tartalom – a szöveg, grafika, képek és információk – kizárólag az általános tájékoztatás célját szolgálják. Soha ne hagyd figyelmen kívül a hivatalos orvosi tanácsot, illetve ne mulaszd el kikérni azt csupán azért mert olvasott valamit ezen az oldalon vagy a hírlevelében. Soha ne támaszkodjon az ezen az oldalon vagy az e-mail hírlevélben/postai küldeményben található információkra ahelyett, hogy hivatalos orvosi tanácsot kérne, az ebből adódó bármilyen Téged ért kárért ezért nem áll módunk semmilyen felelősséget vállalni.

 

13. Alkalmazandó jog

 

A honlap használatával kapcsolatos bármilyen jogvita a magyar joghatóság, a magyar bíróságok joghatósága alá tartozik a magyar jogszabályok alapul vételével.

 

14. Jelen szabályzat módosítása

 

A jelen szabályzat 2014. március 11-én napján lép hatályba. Splendidea Communications Kft. fenntartja magának a jogot jelen szabályzat bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben és módon tájékoztatást ad az érintetteknek.

 

15. Kapcsolatfelvétel

 

Kérjük, az adatvédelemmel vagy a honlap üzemeltetésével kapcsolatos kérdéidet, kapcsolatfelvételedet az alábbi címre küldd:

 

 

Splendidea Communications Kft.; 1082 Budapest, Futó utca 47-53.
elso1000nap@flowpr.hu

 

   
Partnerek: